۸راه کار برای انگیزه دادن به خود

 

۸راه کار برای انگیزه دادن به خود

۱.از راحت طلبی دست بکش:
از سختی دادن به خود نترسید،از اینکه گام های متفاوت بردارید هراس به دل راه ندهید و به دنبال آموزش و یادگیرد باشید

۲.بپذیرید که اشتباه جزئی از وجود انسان است :
اگر مسیر را اشتباه رفتید از روی لجاجت همان جا نایستید‌،اشتباهتان را بپذیرید و بازگردید

۳.به دور دست ها نگاه کنید:
مسیر موفقیت از ترسیم چشم انداز میگذرد.

۴.شاد باشید:
شادی یکی از بال های پرواز انسان و از اکسیرهای جادوییِ انگیزه است، فرمول شاد بودن ساده است،دیگران را شادکنید به همان میزان شاد خواهید بود

۵.برای خودتان هم وقت بگذارید:
برای خودتان زمانی خاص اختصاص دهید و حتی برای خودتان جایزه تعیین کنید که سبب افزایش انگیزه خواهد بود

۶.به تمام کسانی که به شما گفته اند نمیتوانید فکر کنید و انگیزه و اراده تان را محکم تر کنید

۷.آینده و گذشته را خیلی جدی نگیرید: فکر کردن زیاد درباره آینده محصولی جز اضطراب به ارمغان نخواهد آورد و فکر به گذشته افسردگی به بار خواهد اورد.

۸.بعد از شکست دست از تلاش نکشید: گاهی برای رسیدن به گنج یک کلنگ دیگر باقی است که به زمین بزنید

بستن منو
×
×

سبد خرید