۸راه کار برای انگیزه دادن به خود

۸راه کار برای انگیزه دادن به خود

 

۸راه کار برای انگیزه دادن به خود

۱.از راحت طلبی دست بکش:
از سختی دادن به خود نترسید،از اینکه گام های متفاوت بردارید هراس به دل راه ندهید و به دنبال آموزش و یادگیرد باشید

۲.بپذیرید که اشتباه جزئی از وجود انسان است :
اگر مسیر را اشتباه رفتید از روی لجاجت همان جا نایستید‌،اشتباهتان را بپذیرید و بازگردید

۳.به دور دست ها نگاه کنید:
مسیر موفقیت از ترسیم چشم انداز میگذرد.

۴.شاد باشید:
شادی یکی از بال های پرواز انسان و از اکسیرهای جادوییِ انگیزه است، فرمول شاد بودن ساده است،دیگران را شادکنید به همان میزان شاد خواهید بود

۵.برای خودتان هم وقت بگذارید:
برای خودتان زمانی خاص اختصاص دهید و حتی برای خودتان جایزه تعیین کنید که سبب افزایش انگیزه خواهد بود

۶.به تمام کسانی که به شما گفته اند نمیتوانید فکر کنید و انگیزه و اراده تان را محکم تر کنید

۷.آینده و گذشته را خیلی جدی نگیرید: فکر کردن زیاد درباره آینده محصولی جز اضطراب به ارمغان نخواهد آورد و فکر به گذشته افسردگی به بار خواهد اورد.

۸.بعد از شکست دست از تلاش نکشید: گاهی برای رسیدن به گنج یک کلنگ دیگر باقی است که به زمین بزنید

 

 

 

 

و اگر می بینید انرژی‌تان پایین است

 

موارد زیر می تواند سطح ارتعاش را بالا ببرد یکی را به فراخور وتناسب خود انتخاب وانجام دهید.

1 – شكرگزار باشيد.
2 – تحرك داشته باشيد.
3 – مراقب تغذيه خود باشيد.
4 – هميشه در حال يادگيري باشيد.
5 – با طبيعت در تماس باشيد.
6 – خود و ديگران را ببخشيد.
7 – با خودتان خلوت كنيد.
8 – در حق ديگران كار نيك انجام دهيد.
9 – قدرت خنده را جدي بگيريد.
10- به حيوانات غذا بدهيد.
11- اگر بچه كوچكي در خانواده داريد، با او وقت بگذرانيد.
12- با گياهان صحبت كنيد.
13- در حق ديگران دعاي خير كنيد.
14- به كارهاي جانبي مثل نقاشي و آشپزي و عكاسي بپردازيد.
15- كارها را صرفا از روي مهرباني انجام دهيد.
16- مراقبه كنيد.
17- جنبه مثبت قضايا را نگاه كنيد.
18- گاهي به تنهايي سفر كنيد.
19- موسيقي گوش كنيد.
20- از خودتان مراقبت كنيد و آراسته باشيد.
21- با افرادي داراي فركانس ارتعاشي بالا بيشتر در ارتباط باشید.

بستن منو
×
×

سبد خرید