پریسا نصیری
پریسا نصیری

سلام پریسا نصیری هستم.

مدرس بهبود فردی، موفقیت، حال خوب

سفیر عشق و دوستی و مهربانی

اینجا کنار هم قرار یاد بگیریم 

  • رسالت و معنا زندگیمان را پیدا کنیم.
  • رویا و هدف داشته باشیم.
  • خودمان را باور کنیم. 
  • اقدام کنیم.  
  • با خودمان و دیگران مهربان باشیم. 

نویسنده کتاب های :

بی لیف

 

به خودم مربوطه 

به خودم مربوطه

 

شماره کارت :

6104337805922612

شماره حساب :

4752409357

شماره شبا :

IR960120020000004752409357

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس : 

آدرس اینستاگرام :parisanasirii1397

بستن منو
×
×

سبد خرید