۱۰ حرکت اشتباه در زبان بدن که دیگران را از شما بیزار می کند

۱۰ حرکت اشتباه در زبان بدن که دیگران را از شما بیزار می کند

۱- قوز می کنید
این مسأله نشان می دهد که شما احساس ناامنی روانی می کنید.صاف بایستید .این نشان از اعتماد به نفستان خواهد بود

۲- دست به سینه می شوید یا پا روی پا می اندازید
این کار یعنی شما مایل به تعامل با او یا شنیدن حرف هایش نیستید

۳- مرتب با چیزی ور می روید
این عادت نشان بی حوصلگی و اضطراب است

۴- به گردن تان دست می کشید
این کار یعنی بی حوصله شده اید

۵- ناخن تان را می جوید

۶- در تماس چشمی افراط یا تفریط می کنید
پرهیز از تماس چشمی می تواند نشانه ی آن باشد که اعتماد به نفس پایینی دارید یا از شخص مقابل خوش تان نمی آید. از طرفی دیگر با جدیت خیره شدن فردی پرخاشگر در ذهن دیگران میسازید

۷- به نظر می رسد حواس تان جای دیگریست

۸- پشت چشم نازک می کنید

۹- فراموش می کنید لبخند بزنید
لبخند زدن روش بسیار خوبی است تا نشان دهید از اعتماد به نفس برخوردارید و از ارتباط با دیگران استقبال می کنید.

۱۰- بیش از حد خشک و ساکت هستید

 

 

روزیاتو مترجم:گلریز برهمند

بستن منو
×
×

سبد خرید