قانون خلاء

قانون خلاء

بطور کلی طبیعت از خلاء و جاهای خالی بیزار است و چون ذات کائنات خوبی است لذا جاهای خالی همیشه با خوبی پر میشود و وظیفه من و تو در خلق آرزوهامون اینه که به این ساختار طبیعت ایمان و باور داشته باشیم.

هرچه خلاء بیشتر باشد، هر چه خالی بیشتر باشد جذب بیشتر است. اگر من می‌خواهم موهبت‌های الهی را جذب كنم ابتدا باید جایی خالی باز كنم. اگر می‌خواهید نیایش‌ها و دعاهایتان اجابت شود، اول باید جا باز كنید.

همه ما خواهان آرزوهای مثبت و خوب هستیم. همسر خوب، کار خوب، سلامتی، رفاه، آسایش، شادی، موفقیت….
و برای جذب موارد مثبت به زندگیمون، باید خود و محیط زندگیمون رو آماده دریافت موهبت های مثبت کنیم. برای اینکار باید وجود و محیط زندگیمون را از هر گونه انرژی منفی پاک کنیم.

خلاء به دو حالت است:
1.خلاء درونی.
2.خلاء بیرونی.

1. خلاء درونی:
احساسات منفی مثل خشم، کینه، نفرت، انزجار، انتقام، حسادت، ترس و… انرژی های منفی هستند که مانع از تجلی آرزوهایتان و جریان آزاد انرژی های مثبت توانگری، خوشبختی و سلامتی در زندگیتان می شوند.

بدون خلاء درونی شما قادر به دریافت آرزوهایتان نخواهید بود. با پاکسازی و خالی کردن درونتان از احساسات منفی، انرژی های مثبت زندگی در وجودتان به جریان می افتند و راه تجلی آرمانهای الهی تان باز می شود.

2. خلاء بیرونی:
دومین شکل قانون خلاء، خلاء بیرونی است. برای دریافت هر خواسته ای باید مکانی خالی و مورد نیاز برای دریافت و نگهداری آن خواسته، داشته باشید.

در جهان هستی جذب دو طرفه است. یعنی هم تشنه دنبال آب و هم آب دنبال تشنه می گردد. زن دنبال مرد و مرد دنبال زن می گردد. گل، پروانه را جذب میکند و پروانه گل را…
زمانی شما جذب آرزویی می شوید که آن آرزو نیز خواهان شما باشد.

آرزوهای شما از احساس نیاز درونی شما منشاء می گیرند و احساس نیاز از فضای خالی آن خواسته بوجود می آید و این نیاز باعث طلب کردن خواسته ای_ آگاهانه و ناآگاهانه _توسط شما میشود.

و متقابلا، انرژی آرزوی شما به شدت علاقه دارد به سمت آن فضای خالی جذب و آن را پر نماید. حال اگر فضای آن نیاز، از قبل توسط چیزی دیگر پر شده باشد، کل این چرخه جذب، کارکرد طبیعی اش را از دست می دهد.

یک لیوان رو در نظر بگیرید که از آب کهنه پر شده.
آیا میتوانید آب تازه را در آن بریزید؟ نه. چرا؟ زیرا برای ریختن آب تازه در لیوان باید اول آب کهنه را خالی کنید تا فضای خالی برای آب تازه بوجود بیاید.

برای رسیدن به کفش و لباس نو باید گنجه لباسهای خود را از لباسهای قدیمی و کهنه خالی کنید.

برای رسیدن به همسر ایده آل باید از شر روابط نامشروع و بد فعلی رها شوید.

برای رسیدن به ثروت باید وسایل و اشیای کهنه و فرسوده رو دور بریزید.

برای رسیدن به سلامتی و شادی باید انرژیهای منفی مثل خشم، کینه، نفرت، انزجار رو از درونتون خالی کنید.

بستن منو
×
×

سبد خرید