برترین خصلت ها

درست مثل همیشه

* به نام آنکه هستی از او طعم گرفت *

سلام

سلام

سلام

به همراهان گل و دوست داشتنی سایتم

ممنون که با نگاه زیباتون با با بنده همراهید.

داشتن برترین خصلت از نظر هر شخصی به یک صورت خاصی تعریف می شود. هر شخصی در هر رفتاری و عملکردی برای خودش خط قرمزهایی را دارد. امّا تعریف هر خط قرمزی برای هر شخصی متفاوت است. امّا من عاشق این جمله حضرت علی ع هستم.

سخن امیرمومنان علی (ع) :

آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای

خود نمی پسند برای دیگران هم نپسند.

تمام سخنان حضرت علی (ع) فوق العاده است امّا این سخنشان را جور دیگری دوست دارم. خیلی درس ها از این کلام گوهر بار می توان گرفت.

یکبار برای همیشه روی این جمله دقیق شویم و در ارتباطاطمون با اطرافیانمون بکار بگیریم.

آیا دوست داریم مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم ؟

آیا دوست داریم پشت سرمان صحبت شود؟

آیا دوست داریم بهمان تهمت زده شود؟

آیا دوست داریم از دیگران دروغ بشنویم؟

آیا دوست داریم توسط دیگران تحقیر شویم؟

آیا دوست داریم بهمان خیانت شود ؟

آیا دوست داریم از ما دزدی شود؟

آیا دوست داریم جلوی ما در گوشی صحبت شود؟

آیا دوست داریم نسبت به ما بی مهری شود؟

آیا دوست داریم در مورد مسائل شخصیمان سؤال شود؟

آیا دوست داریم حق ما در هر زمینه ای رعایت نشود؟

آیا دوست داریم در کارهایمان به جای ما تصمیم گیری شود؟

آیا دوست داریم راز ما فاش شود؟

آیا دوست داریم بی اجازه از وسایلمان استفاده شود؟

آیا دوست داریم ….. ؟

شما بگید لطفاً …

 

همه ما انسانها تیکه هایی از وجود خداییم. مگر می شود تیکه ای دیگر از وجود خدا را روی زمین دید و این جمله گوهربار حضرت علی (ع) آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمی پسند برای دیگران هم نپسند را در ا

بستن منو
×
×

سبد خرید