برترین خصلت ها

درست مثل همیشه

* به نام آنکه هستی از او طعم گرفت *

سلام

سلام

سلام

به همراهان گل و دوست داشتنی سایتم

ممنون که با نگاه زیباتون با با بنده همراهید.

داشتن برترین خصلت از نظر هر شخصی به یک صورت خاصی تعریف می شود. هر شخصی در هر رفتاری و عملکردی برای خودش خط قرمزهایی را دارد. امّا تعریف هر خط قرمزی برای هر شخصی متفاوت است. امّا من عاشق این جمله حضرت علی ع هستم.

سخن امیرمومنان علی (ع) :

آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای

خود نمی پسند برای دیگران هم نپسند.

تمام سخنان حضرت علی (ع) فوق العاده است امّا این سخنشان را جور دیگری دوست دارم. خیلی درس ها از این کلام گوهر بار می توان گرفت.

یکبار برای همیشه روی این جمله دقیق شویم و در ارتباطاطمون با اطرافیانمون بکار بگیریم.

آیا دوست داریم مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم ؟

آیا دوست داریم پشت سرمان صحبت شود؟

آیا دوست داریم بهمان تهمت زده شود؟

آیا دوست داریم از دیگران دروغ بشنویم؟

آیا دوست داریم توسط دیگران تحقیر شویم؟

آیا دوست داریم بهمان خیانت شود ؟

آیا دوست داریم از ما دزدی شود؟

آیا دوست داریم جلوی ما در گوشی صحبت شود؟

آیا دوست داریم نسبت به ما بی مهری شود؟

آیا دوست داریم در مورد مسائل شخصیمان سؤال شود؟

آیا دوست داریم حق ما در هر زمینه ای رعایت نشود؟

آیا دوست داریم در کارهایمان به جای ما تصمیم گیری شود؟

آیا دوست داریم راز ما فاش شود؟

آیا دوست داریم بی اجازه از وسایلمان استفاده شود؟

آیا دوست داریم ….. ؟

شما بگید لطفاً …

 

 

اگر این 15 مورد را دارید یک ثروتمند واقعی و تمام عیار هستید:

_ نگرش مثبت
_ ارتباط موثر
_ ادب
_ مطالعه
_ شخصیت
_ سلامتی
_ آرامش خاطر
_ خلاقيت
_ عشق ورزيدن به کار
_ داشتن برنامه و هدف
_ داشتن قلب و زبان شاکر
_ درک ديگران
_ استفاده موثر از زمان
_ بخشندگی
_ اعتماد به نفس

 

 

همه ما انسانها تیکه هایی از وجود خداییم. مگر می شود تیکه ای دیگر از وجود خدا را روی زمین دید و این جمله گوهربار حضرت علی (ع) آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمی پسند برای دیگران هم نپسند را را در نظر نداشت.

 

 

 

 

‏پیشینیان که می‌خواستند فضایل عالی را در سرتاسر ملک تابان کنند،
ابتدا دولت‌های خودشان را به وجهی نیکو سامان بخشیدند.
چون خواستند دولت‌هاشان را به وجهی نیکو سامان دهند، ابتدا خانواده‌هاشان را نظم و ترتیب بخشیدند.
چون خواستند خانواده‌هاشان را نظم و ترتیب بخشند، ابتدا نفوس خود را تربیت کردند.
چون خواستند نفوس خود را تربیت کنند، ابتدا قلب‌هاشان را مصفا کردند.
چون خواستند قلب‌هاشان را مصفا کنند، ابتدا درصدد برآمدند اندیشه‌هاشان را قرین صدق و صفا سازند.
چون خواستند اندیشه‌هاشان را قرین صدق و صفا سازند، ابتدا دایره معرفت خود را تا حد اعلی گستردند.
این قسم گسترش دایره معرفت، در تحقیق از چیزها نهفته‌است.
آن‌گاه که چیزها محل تحقیق واقع شدند، معرفت به کمال رسید.
آن‌گاه که معرفت ایشان به کمال رسید، اندیشه‌هاشان قرین صدق و صفا شد.
آن‌گاه که اندیشه‌هاشان قرین صدق و صفا شد، قلب‌هاشان مصفا گردید.
آن‌گاه که قلب‌هاشان مصفا گردید، نفوسشان تربیت یافت.
آن‌گاه که نفوسشان تربیت یافت، خانواده‌هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند.
آن‌گاه که خانواده‌هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند، دولت‌هاشان به نیکی اداره گردید.
و سرانجام آن‌گاه که دولت‌هاشان به نیکی اداره گردید، سرتاسر ملک به آرامش و سعادت رسید.
کنفوسیوس

 

 

 

 

 

بستن منو
×
×

سبد خرید