چند توصیۀ بسیار زیبا از “پیکاسو” برای آرامسازی:

چند توصیۀ بسیار زیبا از “پیکاسو” برای آرامسازی:

 

🔴اوّل : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!!
این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند….

🔴دوّم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…

🔴سوّم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش…

🔴چهارم : تا می توانی بخند…

🔴پنجم: وقتی اشک هایت سرازیر می شوند: آن را بپذیر! تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده…

🔴ششم: رنگ های مشکی و خاکستری و تیره را از زندگیت پاک کن…

🔴هفتم :احساساتت را بیان کن، تا هیچ وقت زیبایی هایی را که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی…

🔴هشتم :شادی هایت را به اطرافت پراکنده کن…

🔴نهم: با حدّ و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه كن…

🔴دهم : از بهترین سرمایه ات که سلامتی ات است؛ بهره ببر…

🔴یازدهم: از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن کن…

🔴دوازدهم: روی خاطرات بد توقف نکن فراموشش کن…

🔴سیزدهم: هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آن هایی که دوستشان داری، از دست نده…

🔴چهارده:همیشه به خودت بگو که: زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست، بلکه لحظاتی است که،قلبم”
می تپد.

بستن منو
×
×

سبد خرید