متن های زیبا از بزرگان

متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا…
وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند …
یا مدام براى نبودنت…
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟…

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!…
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم…

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید…

فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید…

براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید…

براى اثبات خوب بودن نباید جنگید…

این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم براى هر کسى که رنجم مى دهد…

از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند…
فاصله می گیرم…

از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند…
فاصله می گیرم…

از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند…
فاصله می گیرم…

با حقارت برخى آدم ها و دل هایشان نباید جنگید…

باید نادیده شان گرفت …
و گذشت …
و بخشیدشان…
نه براى این که مستحق بخشش اند…
براى این که من مستحق آرامشم….

 

 

 

 

 

کلامی زیبا از دکتر شریعتی

اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ
بگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!
اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!
اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!
بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است.

 

 

 

 

 

 

آدم‌های زیبا و دوست‌داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند.
زیباترین و دوست‌داشتنی‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم، آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند. آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند. آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند. آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار، دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند.
این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند. آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند. و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند.
به همین دلیل، آرام‌تر می‌شوند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.


👤 وین دایر

 

 

 

– وقتی نمی‌بخشید
– وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
– وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
– وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
– وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
– وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
– وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
– وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
– وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
– وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
– وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
– وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
– وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
– وقتی درمورد همه چیز نگرانید

قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید

#حسین_الهی_قمشه_ای

بستن منو
×
×

سبد خرید