متن های زیبا از بزرگان

متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا…
وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند …
یا مدام براى نبودنت…
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟…

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!…
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم…

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید…

فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید…

براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید…

براى اثبات خوب بودن نباید جنگید…

این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم براى هر کسى که رنجم مى دهد…

از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند…
فاصله می گیرم…

از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند…
فاصله می گیرم…

از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند…
فاصله می گیرم…

با حقارت برخى آدم ها و دل هایشان نباید جنگید…

باید نادیده شان گرفت …
و گذشت …
و بخشیدشان…
نه براى این که مستحق بخشش اند…
براى این که من مستحق آرامشم….

 

 

 

 

 

کلامی زیبا از دکتر شریعتی

اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ
بگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!
اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!
اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!
بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است.

 

 

 

 

 

 

آدم‌های زیبا و دوست‌داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند.
زیباترین و دوست‌داشتنی‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم، آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند. آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند. آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند. آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار، دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند.
این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند. آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند. و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند.
به همین دلیل، آرام‌تر می‌شوند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.


? وین دایر

 

 

 

– وقتی نمی‌بخشید
– وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
– وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
– وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
– وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
– وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
– وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
– وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
– وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
– وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
– وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
– وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
– وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
– وقتی درمورد همه چیز نگرانید

قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید

#حسین_الهی_قمشه_ای

 

 

ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻣﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ .
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ .
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ .

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ :
1.ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﺍﯾﯽ
2.ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
3. ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﻥ ﺷﻮﯾﺪ . ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ کنید.

دکتر ﻭﯾﻦ ﺩﺍﯾﺮ
?☘️?☘️?

 

 

 

این جمله بو علی سینا را باید با طلا نوشت ..

که میفرمایند :

هر چیزی کمش دارو است
متوسطش غذا است
و زیادش سم است

حتی محبت کردن

۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن… حرمتها “شکسته” میشود.
۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن… تبدیل به “وظیفه” میشود.
۳ – هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز… “بی ارزش” میشی…

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است… پس تا ذهنت را باز نکردی ، دهانت را باز نکن.
???

 

 

 

 

– گلچین۱۰ جمله زیبا از استاد الهی قمشه ای:

۱-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید . . .

قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .

۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .

۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی . شمع های افتاده خاموش می شوند . . .

۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد . . . حتی اگر غلام درگاهت باشد. . .

دوست مدار کسی را که دوستت ندارد . . .

حتی اگر سلطان قلبت باشد . . .

۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش” . . .

به جایی نرسیده‌ایم . . .

۶- “زمان” وفاداریه آدمها را ثابت میکند . . .

نه “زبان” . . .

۷- همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوانیم بگوئیم . . .

اما گفته ها را نمیتوانیم پس بگیریم . . .

۸- خودبینی ، دیدن خود نیست . . .

خودبینی . ندیدن دیگران است . . .

۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را

نمی پوشاند . . .

۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن .
???

 

 

 

 

چه که بودیم باباهامون اغلب همه پیکان داشتن یا هیلمن
خونه هامون یکی یک خط تلفن ثابت داشت، تازه اگه داشت!تلویزیون‌ها هنوز بزرگ نشده بود
نه اینکه اینها بد باشنا، نه …رفاه همیشه خوبه ولی اینطوری کم کم فاصله ها زیاد شد، خیلی زیاد!
گهواره های برقی اومد با کنترل از راه دور دیگه مامانی ” زل ” نمیزد توی چشای نوزاد.
الانم هی کار میکنیم هی پول میدیم و تفاوت می‌خریم ! نه با هدف رفاه
در واقع فاصله می‌خریم


ذهن انسان همواره از یک موضوع به موضوعی دیگر، از یک شخص به شخصی دیگر می‌دود.
شما یک همسر دارید، اما ذهنتان دارد به دنبال همسرِ مردم می‌دود.
همیشه چمنِ دوردست سبزتر است.
همواره دیگران شادتر از شما به نظر می‌رسند.

و آنگاه،ذهنتان می‌گوید دیگران خانه‌های بزرگتری دارند، فرزندان بهتری دارند، زنی زیبا دارند، پرستیژ بیشتری دارند.
اینها چیزهایی هستند که من هم به آنها نیاز دارم. تا همۀ این چیزها را نداشته باشم، چگونه می‌توانم شادباشم؟
اینگونه شما دارید شادمانی خود را مشروط می‌کنید.و لحظه‌ای که انسان شادمانی خود را مشروط کند در تمام عمرش ناشاد باقی خواهد ماند.

#اشو

بستن منو
×
×

سبد خرید