قانون جذب

قانون جذب

 

“طبق قانون جذب ما چه کسانی را جذب میکنیم؟”

هر فردي در زندگی یک سري دوستان خاصی دارد که تقریبا همه آن دوستان، از خصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند و با به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند.
قانون جذب فقط منحصر به اشیا و خواستههاي مادي و معنوي نیست بلکه در مورد افراد نیز صادق است. یعنی ما تا اندازهاي میتوانیم تعیین کنیم که چه کسی را جذب خواهیم نمود.
طبق یافته هاي دانشمندان، هر کسی دربردارندة هاله هاي از انرژي در اطراف خود است که این هالۀ انرژي به تفکرات فرد بستگی دارد؛
تفکرات مثبت هاله هاي انرژي مثبت و تفکرات منفی هاله هاي انرژي منفی را تولید میکنند .پس با توجه به اینکه هاله هاي انرژي در اطراف هر شخصی وجود دارد، مجاورت با افراد مثبت اندیش یا منفینگر باعث تاثیر در رفتار ما میشود.

براي مثال با خود تصور کنید که چرا یک کودك در بغل مادر خود احساسی بسیار خوب دارد؟ یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب خود به کودك، انرژي خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودك، وي را در فضاي انرژي مثبت خود قرار میدهد.
همینطور در مورد هاله هاي انرژي افراد خوب، مثبت نگر و … . و نیز هاله هاي انرژي افراد منفی نیز همینطور است. حتما تابحال همنشینی با افرادي که تفکرات منفی دارند همنشین شدهاید.

قطعا تا چند دقیقه یا ساعت دچار نوعی کاهش انرژي شده و حالت شادابی خود را از دست دادهاید.

 


به هر چیزی تمرکز کنید جذب می شود

هر فکر، هر اندیشه، هر چیز، هر موجود از ارتعاش درست شده است. بنابراین وقتی بر چیزی تمرکز می کنید، حتی برای لحظه ای کوتاه، ارتعاشات وجود شما، ارتعاشات آنچه را آرزویش را دارید منعکس می کند.
هر چه بیشتر درباره آن چیز فکر کنید بیشتر مانند آن ارتعاش پیدا می کنید،هر چه بیشتر مانند آن ارتعاش کنید بیشتر آن چیز را به سوی خود جذب می کنید. آن تمایل به جذب تا زمانی ادامه پیدا می کند که ارتعاش دیگری نظر شما را جلب نکند. هیچ چیز در زندگی شما اتفاق نمی افتد مگر آن که آن را به فکر خود راه داده باشید.
استرهیکس راز

 

 

 

قانون جذب:صدای انتقادی درونی

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

و اما

پدیده بنجامین فرانکلین

اگر می خواهید با دشمنان خود دوست شوید، از آن ها خواسته های کوچک داشته باشید
بنجامین فرانکلین با درخواست ساده ای (امانت گرفتن یک کتاب)، یکی از دشمنان خود را تبدیل به دوست کرد.

وقتی از دیگران می خواهید لطف کوچکی در حق شما بکنند (رزومه شما را یک بار بخوانند، سگ تان را به گردش ببرند، به شما ۲۰ هزار تومان پول قرض بدهند)، آن ها شما را بیشتر دوست خواهند داشت.
دشوار است که خودمان را متقاعد کنیم و به شخصی که از او متنفریم، محبت کنیم. اما با این کار، فرض کرده ایم که او را دوست می داریم و ذهن مان این موضوع را باور می کند.

برخی از پژوهشگران، ناهماهنگی شناختی را دلیل این پدیده می دانند.

 

 

 

? استر هیکس میگوید یکی از سوالهای متداولی که اکثر انسانها درگیرش هستند این است:

?چرا وقتی ما چیزی را نمی خواهیم و به آن نه میگوییم باز هم در زندگیمان ظاهر می شود؟

?جهان در حال تلاش برای جذب است. وقتی توجه خود را به سمت چیزی که نمی خواهید می برید آن را جزو ارتعاش های خود می کنید و به سمت خود جذب می کنید.

?به چیزهایی هم که نمی خواهید دائم در حال توجه کردن هستید پس باز هم در حال فرستادن ارتعاش آن هستید.

?استر هیکس در ادامه میگوید وقتی شما در حالت فرستادن ارتعاش ثروت هستید و از طرف دیگر اخبار و رسانه ها را رصد میکنید و یا مردم اطرافتان مدام در مورد فقر و بدبختی در حال صحبت هستند.

? وقتی که شما به آنها نگاه می کنید و توجه می کنید که چقدر در دنیا فقر وجود دارد پس شما در حال فرستادن ارتعاش ثروت نیستید و در حال ارسال ارتعاش فقر و بدبختی و ورشکستگی هستید. به همین دلیل که باید از اخبار بد و منفی دوری کرد.

?پس به چیزی که نمی خواهید اصلا نه فکر و نه اعتنا کنید و مطمئن باشید وقتی اعتنا نمی کنید جزء وجودتان نخواهد شد.

? این برنامه را حداقل چند ماه رعایت کنید تا فکر شما از حالات منفی به مثبت تغییر کنه در این حالت ذهن به صورت پیش فرض از منفی به مثبت تبدیل میشه و زمانی که ارتعاش ثروت میفرستید در کمال شگفتی ثروت وارد زندگیتان میشود.

? اگر گاهی افکار منفی به سراغتان آمد نگران نباشید کلیدش آن است که آن را به زبان نیاورید. قدرت افکار مثبت چندین برابر افکار منفی است.

#استر_هیکس
❣️?

 

 

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می‌کند.
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید،
در زندگی واقعی شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند.
بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید

 

بستن منو
×
×

سبد خرید