تفاوت اساسی و مهم بین نگرش کارمندان و کارآفرینان

۱۲ تفاوت اساسی و مهم بین نگرش کارمندان و کارآفرینان

۱. کارمندان کمال‌گرا
اما کارآفرینان عمل‌گرا هستند.

۲. کارمندان منتظر زمان مناسب می‌مانند، اما کارآفرینان وقت را تلف نمی‌کنند.

۳. هدف کارمندان ارتقای شغلی است اما کارآفرینان به توسعه کسب‌و‌کار فکر می‌کنند

۴. کارمندان فقط رؤیا‌پردازی می‌کنند اما کارآفرینان برای رؤیاهایشان برنامه‌ ریزی می‌کنند

۵‌. کارمندان فکر می‌کنند «پول همه چیز است» اما کارآفرینان می‌دانند که «زمان همه چیز است»

۶. نا امیدی برای کارمندان پایدار
اما برای کارآفرینان موقتی است

۷. کارکنان از آزادی می‌ترسند
اما کارآفرینان خود را از همه‌ی ترس‌ها آزاد می‌کنند

۸. کارمندان سخت کار می‌کنند
اما کارآفرینان هوشمندانه کار می‌کنند.

۹. کارمندان در سمت‌های شغلی تعیین‌‌شده کار می‌کنند.
کارآفرینان شغل خودشان را خلق می‌کنند

۱۰. کارمندان دیگران را سرزنش می‌کنند
اما کارآفرینان خودشان را اصلاح می‌کنند

۱۱. کارمندان تعطیلات را زمانی برای آسایش می‌دانند
اما کارآفرینان در تعطیلات باورهایشان را بازنگری می‌کنند.

۱۲. کارمندان بعد از شکست‌خوردن خودشان را می‌بازند
اما کارآفرینان از شکست‌ها درس می‌گیرند.

شما کدامیک هستید؟

 

 

 

یک توصیه علمی درخصوص نگرش به کار

زمانی‌که در مورد شغلمان فاکتور «درآمد» و «نیاز مالی» را حذف می‌کنیم:
۱. تصمیم‌گیری ما در انتخاب شغل «استراتژیک‌تر» و «بلند مدت‌تر» خواهد بود.
۲.«لذت» ناشی از «کار کردن» به شدت افزایش خواهد یافت.
۳. «قدرت مذاکره» و «چانه‌زنی» ما در مقابل مدیرمان افزایش می‌یابد.
۴. «عزت نفس» و «اعتماد به نفس» ما افزایش می‌یابد.
۵.میزان «احترام» دیگران به ما افزایش می‌یابد.
۶.«خروجی کار ما» افزایش می‌یابد.
۷. «رشد شغلی ما» تسریع می‌شود.
۸. «برند حرفه‌ای ما» تقویت می‌شود.
محمدرضا شعبانعلی

 

 

بستن منو
×
×

سبد خرید